De rechter zegt …

Lees de volledige casus en uitspraak

Via deze pagina kunt u de volledige casus en uitspraak lezen die verkort is gepubliceerd in de rubriek ‘De rechter zegt …’ op aanbestedingscafe.nl.

In de kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding treft u álle relevante nationale en Europese jurisprudentie aan. De belangrijkste uitspraken zijn voorzien van een samenvatting. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Rechter zegt Inkoop en Aanbesteding

Nakoming gesloten overeenkomst

Stichting Keender heeft in een niet ­openbare aanbestedingsprocedure twee partijen, waaronder [A], uitgenodigd om een inschrijving te doen aan de hand van een vraagspecificatie. [A] heeft die uitnodiging aanvaard door ondertekening van het inschrijfbiljet en een presentatie te houden. Daarbij heeft [A] een aanbod gedaan. Uit de vastgestelde feiten komt duidelijk naar voren dat [A] al bij de presentatie, en dus bij het doen van haar aanbod, buiten twijfel heeft gesteld dat zij alleen voor het gestelde maximumbedrag zou kunnen bouwen na aanpassing van de specificaties.

 

Op TenderNed is op 18 september 2017 bekend gemaakt dat de opdracht wordt gegund aan [A] en dat de overeenkomst is gesloten op 11 augustus 2017.

 

Tijdens de verificatiebesprekingen is gebleken dat aanpassingen de inschrijving boven het budget brengen waardoor er sprake is van een wezenlijke wijziging en de aanbesteding vroegtijdig wordt afgebroken. [A] vordert nakoming van de gesloten overeenkomst, omdat door het sluiten van de overeenkomst de aanbesteding is geëindigd.

 

Aan de orde is de vraag, of partijen in het kader van de door Stichting Keender uitgeschreven aanbestedingsprocedure een overeenkomst hebben gesloten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Hoe komt de rechter tot dit oordeel?

Ga naar de kennisbank

Ga naar de kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding

Lees de volledige casus en uitspraak

Gratis toegang tot de casus


Ga naar de Kennisbank

Wilt u de volledige casus en uitspraak lezen? Ga dan naar de Kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding!

Vul uw gegevens in en bezoek gratis de Kennisbank!

U gaat rechtstreeks naar de Kennisbank

Lees de volledige casus en uitspraak