De aanbestedingsplicht onder de drempelbedragen

Inleiding

Wanneer de waarde van een opdracht de Europese drempelwaarden overstijgt, dient de opdracht (in beginsel) Europees te worden aanbesteed. Wat echter als de waarde van de opdracht (aanzienlijk) lager ligt? Mag de opdracht dan altijd enkelvoudig onderhands worden gegund? In dit document wordt het juridische kader geschetst en een praktische toepassing getoond volgens een handig schema .

De aanbestedingsplicht onder de drempelbedragen

Gratis whitepaper van VIND Inkoop en Aanbesteding

 Auteur is advocaat ondernemingsrecht bij Declerq Advocaten

Lees het juridische kader en de praktische toepassing