Aanbestedingswet 2016

Inleiding

De wijzigingen op de aanbestedingswet zijn per 1 juli 2016 in werking getreden. Een afwijking is echter voorzien voor de bepalingen over de procedure voor sociale en andere specifieke diensten. Die bepalingen treden ook in werking per 1 juli 2016. Zij werken echter voor aanbestedingen, die na 17 april 2016 en voor 1 juli 2016 zijn gestart, terug tot en met 18 april 2016. Dit is de uiterste datum waarop de aanbestedingsrichtlijnen hadden moeten zijn geïmplementeerd.

Aanbestedingswet 2016

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Er komt een mogelijkheid voor kortere termijnen. Deze kunnen – slechts in geval van niet-centrale aanbestedende diensten – in overeenstemming met de geselecteerde gegadigden worden bepaald. (Termijnen moeten overigens altijd proportioneel zijn.)

 

  • Indien de aanbestedingsstukken aanzienlijk zijn gewijzigd, moet de inschrijvingstermijn worden verlengd. Deze betrokken bepaling impliceert dat aanzienlijke wijzigingen door middel van een Nota van Inlichtingen zijn toegestaan en heraanbesteding niet noodzakelijk is. Dit is slechts anders als toelating van andere gegadigden dan de oorspronkelijk geselecteerden mogelijk was geweest of meer marktpartijen aan de aanbestedingsprocedure zouden hebben deelgenomen.

 

  • Er geldt per 1 juli 2017 een verplichting tot elektronisch aanbesteden. Dit houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers elektronisch plaatsvindt.

 

  • De Nederlandse uniforme eigen verklaring wordt vervangen door een Europese eigen verklaring: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De wettelijke term blijft Eigen verklaring.

 

  • Aanbestedende diensten moeten passende maatregelen nemen ter voorkoming van belangenconflicten door bijvoorbeeld een interne regeling (integriteitsbeleid) op te stellen.

 

  • Er is een extra uitsluitingsgrond opgenomen om ondernemingen uit te kunnen sluiten die structureel tekort zijn geschoten bij de uitvoering van een opdracht. Ondernemers kunnen hun betrouwbaarheid aantonen en uitsluiting voorkomen.

 

  • Er zijn uitzonderingsmogelijkheden voor publiek-publieke samenwerking (waaronder de quasi-inhouse-uitzondering) opgenomen.

 

  • De mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkvoorzieningen is uitgebreid. Voorheen moest minimaal 50% van de werknemers gehandicapt zijn. Dit percentage is verlaagd naar 30%. Daarnaast zijn ‘kansarmen’ toegevoegd aan de doelgroep en is de mogelijkheid geboden opdrachten voor te behouden aan ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten en kansarmen tot doel hebben.

Wijzigingen Aanbestedingswet

Gratis whitepaper van VIND Inkoop en Aanbesteding

 Auteur is leading advocaat Aanbestedingsrecht van Maasdam Broers Fischer Advocaten

Lees alle wijzigingen op de Aanbestedingswet

Wilt u alle wijzigingen lezen? Download dan het hele whitepaper!

Whitepaper downloaden

Wilt u alle wijzigingen lezen? Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het document downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt het whitepaper als pdf direct in uw inbox

 Alle wijzigingen overzichtelijk op een rij