Je kunt er bijna niet meer omheen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan. Werd je een jaar geleden nog uitgelachen als je de vraag stelde of een organisatie al maatregelen aan het treffen was voor de AVG – dat zal zo’n vaart toch echt...

Dynamisch aankoopsysteem, Manifest Verantwoord Inkopen en Algemene Verordening Gegevensbescherming: een aantal opvallende inkoopzaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd....

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en beoogt de data- en privacygegevens van EU-burgers verder te beschermen en hun rechten te versterken. U dient hiermee rekening te houden in uw...

Bij de aanleg van een warmtenet komt veel kijken. Daarbij is niet alleen het technische aspect van belang maar ook het juridische aspect. Moet de aanleg en exploitatie van het warmtenet Europees aanbesteed worden of niet? ...

Helaas kom ik wel met enige regelmaat inkopers tegen die (i) zonder een nadere toelichting nagenoeg alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, (ii) een onduidelijk antwoord geven op de vraag, of, en wellicht nog erger (iii) de vraag überhaupt niet beantwoorden. ...

We hebben weer een enerverend jaar achter de rug. Een nieuw kabinet, met alle nieuwe beleidsdoelstellingen van dien. Dat heeft op de ene overheidssector weliswaar meer impact dan op de andere. ...

Veel gemeenten met meer dan 2-3 inkoopadviseurs zoeken naar de beste inkooporganisatie. Maar bestaat er een beste inkooporganisatie? Dit is sterk afhankelijk van de cultuur en de structuur van de organisatie. Dus wat is dan een centrale inkoopafdeling bij een gemeente? En wat past er...

Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Het invullen hiervan blijft een secuur en lastig werk, zowel voor ondernemers als voor aanbesteders! ...

Sinds 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer en is de wet DBA van kracht. Twee drieletter-afkortingen waar de nodige onduidelijkheid en ophef over bestaat. Onduidelijkheid bij ‘inleners’ en ophef bij ‘uitleners’. De eerste verjaardag van de DBA was geen reden voor een feestje....