Inkopers en verkopers, gedoemd om met elkaar samen te werken. Geen inkooptraject of aanbesteding zonder een actie van een inkoper en van een verkoper; zonder een aanbestedende en een inschrijvende partij. Maar de twee bloedgroepen verschillen soms wel zo enorm van elkaar, dat je je...

Graag kijk ik met jullie terug op een aantal opvallende inkoopzaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd....

Het kabinet heeft de ambitie om van Nederland dé digitale koploper te maken in Europa. Na Prinsjesdag is mijn eerste teleurstellende conclusie dat in de miljoenennota deze ambitie niet is terug te vinden. Dit terwijl de overheid juist door te investeren in digitalisering en infrastructuur...

Je kunt er bijna niet meer omheen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan. Werd je een jaar geleden nog uitgelachen als je de vraag stelde of een organisatie al maatregelen aan het treffen was voor de AVG – dat zal zo’n vaart toch echt...

Dynamisch aankoopsysteem, Manifest Verantwoord Inkopen en Algemene Verordening Gegevensbescherming: een aantal opvallende inkoopzaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd....

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en beoogt de data- en privacygegevens van EU-burgers verder te beschermen en hun rechten te versterken. U dient hiermee rekening te houden in uw...

Bij de aanleg van een warmtenet komt veel kijken. Daarbij is niet alleen het technische aspect van belang maar ook het juridische aspect. Moet de aanleg en exploitatie van het warmtenet Europees aanbesteed worden of niet? ...

Helaas kom ik wel met enige regelmaat inkopers tegen die (i) zonder een nadere toelichting nagenoeg alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, (ii) een onduidelijk antwoord geven op de vraag, of, en wellicht nog erger (iii) de vraag überhaupt niet beantwoorden. ...

We hebben weer een enerverend jaar achter de rug. Een nieuw kabinet, met alle nieuwe beleidsdoelstellingen van dien. Dat heeft op de ene overheidssector weliswaar meer impact dan op de andere. ...