We hebben weer een enerverend jaar achter de rug. Een nieuw kabinet, met alle nieuwe beleidsdoelstellingen van dien. Dat heeft op de ene overheidssector weliswaar meer impact dan op de andere. ...

Veel gemeenten met meer dan 2-3 inkoopadviseurs zoeken naar de beste inkooporganisatie. Maar bestaat er een beste inkooporganisatie? Dit is sterk afhankelijk van de cultuur en de structuur van de organisatie. Dus wat is dan een centrale inkoopafdeling bij een gemeente? En wat past er...

Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Het invullen hiervan blijft een secuur en lastig werk, zowel voor ondernemers als voor aanbesteders! ...

Sinds 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer en is de wet DBA van kracht. Twee drieletter-afkortingen waar de nodige onduidelijkheid en ophef over bestaat. Onduidelijkheid bij ‘inleners’ en ophef bij ‘uitleners’. De eerste verjaardag van de DBA was geen reden voor een feestje....

“Als je als adviseur van Significant een aanbesteding doet waarin je de gunningscriteria relatief beoordeelt, word je ontslagen.” Dat gonsde een paar jaar geleden rond. Jan Telgen, toen nog partner bij Significant, is immers een fel tegenstander van relatief beoordelen. In sommige landen is relatief...