De rechter zegt …

Lees de volledige casus en uitspraak

Via deze pagina kunt u de volledige casus en uitspraak lezen die verkort is gepubliceerd in de rubriek ‘De rechter zegt …’ op aanbestedingscafe.nl.

In de kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding treft u álle relevante nationale en Europese jurisprudentie aan. De belangrijkste uitspraken zijn voorzien van een samenvatting. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Rechter zegt Inkoop en Aanbesteding

Ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling

Wanneer moet een inschrijvende partij uitgesloten worden?

 

In deze zaak ging het om een aanbestedingsprocedure van de RWS voor het ‘Project Blankenburgverbinding’. Het Project behelst onder meer het realiseren van een bediende zinktussen onder de waterweg. RWS is voornemens het Project te gunnen aan BAAK. De inschrijving van BBV24 is op een tweede plaats geëindigd. BBV24 is het hier niet mee eens en heeft betoogd dat BAAK van de aanbestedingsprocedure had moeten worden uitgesloten dan wel haar inschrijving ongeldig had moeten worden verklaard vanwege het feit dat zij gebruik heeft gemaakt van de adviesdiensten van X.

 

Volgens BBV24 is hierdoor sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling omdat X tevens werkzaamheden ten behoeve van RWS heeft verricht. Niet ter discussie staat dat X in het kader van deze aanbesteding betrokken is geweest aan de zijde van zowel RWS als BAAK. De werkzaamheden die X voor RWS heeft verricht hebben betrekking gehad op de voorbereiding van het project en de aanbesteding. Hoe oordeelt de voorzieningenrechter in onderhavige zaak?

Ga naar de kennisbank

Ga naar de kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding

Lees de volledige casus en uitspraak

Gratis toegang tot de casus


Lees de casus ‘Ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling’ in de kennisbank

Wilt u de volledige casus en uitspraak lezen? Ga dan naar de Kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding!

Vul uw gegevens in en bezoek gratis de Kennisbank!

U gaat rechtstreeks naar de Kennisbank

Lees de volledige casus en uitspraak