Whitepapers & webinars

Ontdek de kwaliteit van VIND Inkoop en Aanbesteding

Whitepaper; Waarom inkoop betrokken moet zijn bij
e-facturatie

Vanaf april 2019 zijn overheden verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen. Zoals de Implementatiemonitor e-factureren voor overheden laat zien, is er inmiddels een aantal gemeenten die e-factureren heeft geïmplementeerd. De Rijksoverheid is al per 1 januari 2017 overgestapt en kan sindsdien e-facturen ontvangen en verwerken. Maar ook steeds meer bedrijven stappen over. Veel financiële afdelingen zijn dan ook betrokken bij de voorbereiding of invoering van implementatie. Hoe zit dat eigenlijk met de betrokkenheid van inkoop?

Whitepaper Inkoop van ICT. Wat komt er allemaal bij kijken?

De ICT-markt is conjunctuurgevoelig en profiteert van de aantrekkende economie. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Inkopers vinden het mede daarom lastig om de inkoopbehoefte te definiëren. Echter, een ICT-inkoper hoeft geen computer whizzkid te zijn. Liever niet zelfs! Dit whitepaper geeft een beknopt overzicht van alles wat er bij de inkoop van ICT komt kijken. Met het toelichten van markttrends, adviezen en een waardevolle
risicoanalyse, maakt u van de inkoop van uw ICT faciliteiten geen halszaak meer!

Whitepaper Aanbestedingen en privacy. Een lastige combinatie?

Privacy is hot. Elke organisatie dient aan de privacywetgeving te voldoen. Ook aanbestedende diensten. In de praktijk blijkt dat privacy een onderwerp is waar aanbestedende diensten mee worstelen. Zo tikte de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) in 2017 een aanbestedende dienst op de vingers wegens schending van de privacywetgeving.

Whitepaper De aanbestedingsplicht onder de drempelbedragen

Wanneer de waarde van een opdracht de Europese drempelwaarden overstijgt, dient de opdracht (in beginsel) Europees te worden aanbesteed. Wat echter als de waarde van de opdracht (aanzienlijk) lager ligt? Mag de opdracht dan altijd enkelvoudig onderhands worden gegund? In dit document wordt het juridische kader geschetst en een praktische toepassing getoond met behulp van een handig schema .

Op de hoogte blijven van nieuwe whitepapers & webinars?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante events, webinars en whitepapers!