Whitepapers & webinars

Ontdek de kwaliteit van VIND Inkoop en Aanbesteding

Whitepaper Aanbestedingen en privacy. Een lastige combinatie?

Privacy is hot. Elke organisatie dient aan de privacywetgeving te voldoen. Ook aanbestedende diensten. In de praktijk blijkt dat privacy een onderwerp is waar aanbestedende diensten mee worstelen. Zo tikte de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) in 2017 een aanbestedende dienst op de vingers wegens schending van de privacywetgeving.

Whitepaper De aanbestedingsplicht onder de drempelbedragen

Wanneer de waarde van een opdracht de Europese drempelwaarden overstijgt, dient de opdracht (in beginsel) Europees te worden aanbesteed. Wat echter als de waarde van de opdracht (aanzienlijk) lager ligt? Mag de opdracht dan altijd enkelvoudig onderhands worden gegund? In dit document wordt het juridische kader geschetst en een praktische toepassing getoond met behulp van een handig schema .

Bekijk het webinar Wijzigingen Aanbestedingswet; één jaar later terug

Lessons learned na één jaar de gewijzigde Aanbestedingswet in de praktijk. Op 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 flink gewijzigd. Tijdens dit webinar, opgenomen in juni 2017, bespreekt advocaat Aanbestedingsrecht Anke Stellingwerff Beintema welke lessen de jurisprudentie ons leert.

Rechter zegt Inkoop en Aanbesteding

Whitepaper Belangrijkste wijzigingen op de Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 in werking getreden. In dit whitepaper staan de belangrijkste wijzigingen handig en duidelijk beschreven op een rij. Het whitepaper is van de hand van één van onze gerenommeerde redacteurs: Anke Stellingwerff-Beintema. Zij is aangewezen als leading advocaat Aanbestedingsrecht.

Op de hoogte blijven van nieuwe whitepapers & webinars?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante events, webinars en whitepapers!