Opvallende inkoopzaken in het afgelopen jaar

Blog Antoinette Vriend, Kennispartner bij E-proQure

Graag kijk ik met jullie terug op een aantal opvallende inkoopzaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd.

  • Elektronisch of digitaal aanbesteden is vanaf 1 juli 2017 verplicht voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geldt deze verplichting niet.
  • In mei 2017 publiceert PIANOo een handreiking voor het recht- en doelmatig inzetten van de een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). 2017 is een jaar van veel discussie rond de rechtmatigheid van de DAS voor externe inhuur, we gaan zien hoe deze discussie in 2018 verder vorm en richting krijgt.
  • Op Europees niveau worden nieuwe ISO 20400 richtlijnen in 2017 gepresenteerd waarmee, in aanvulling op de ISO 26000, praktische handvatten worden geboden voor het uitvoeren van een (duurzaam) inkoopproces. Op nationaal niveau wordt het Manifest Verantwoord Inkopen (MVI), dat in december 2016 is ondertekend, uitgewerkt in actieplannen en sluiten zich in 2017 meer leden aan bij dit initiatief. Ook start de eerste subsidievrije aanbesteding van een windpark in Nederland.
  • Veel aanbestedende diensten bereiden zich in 2017 voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per mei 2018 waarmee er 1 privacywet voor de hele Europese Unie komt. 2017 is dan ook een jaar van bewustwording van de noodzaak tot toenemende aandacht voor privacy. Zo kwam de aanbesteding van leerlingenvervoer in het nieuws door onderzoek van RTL Nieuws waaruit bleek dat bij een aantal gemeenten privacygevoelige informatie over leerlingenvervoer openbaar waren gepubliceerd.
  • Tot slot wordt de opdracht Beter Aanbesteden van minister Kamp, welke in november 2016 is gestart, op de valreep in 2017 afgerond. Matthijs Huizing presenteert in een vertrouwelijk rapport Actieagenda Beter Aanbesteden 23 actiepunten om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.

Dit zijn nog maar een aantal van de vele ontwikkelingen op het inkoopvlak die ook in 2018 jullie genoeg kansen en uitdagingen bieden.

Tot slot twee belangrijke tips voor 2018 voor inkoop:

  1. Laat actielijsten en –plannen nooit een doel op zich worden, het gaat om de bedoeling!
  2. Daag jezelf en het inkoopvak uit en vernieuw: maak je inkoopprocessen lean, doe een innovatief aanbestedingstraject en creëer impact met een duurzaam aanbestedingstraject.

 

Veel inkoopplezier!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.