Opvallende inkoopzaken in 2018

Blog Antoinette Vriend, Kennispartner bij E-proQure

Graag kijk ik met jullie terug op een aantal opvallende inkoopzaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd.

Terugblik 2018

AVG Proof en inkoop:
De organisatorische inrichting en invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft in 2018 vanwege de deadline per mei 2018 veel aandacht gekregen. Zo werden er Functionarissen Gegevensbescherming en Privacy Officers aangesteld. Ook waren leveranciers en inkopers het afgelopen jaar, ook nog na mei 2018, druk bezig om verwerkersovereenkomsten af te sluiten.

Verplichting E-facturatie:
De invoering van e-facturatie bij lagere overheden, welke vanaf april 2019 verplicht zijn om e-facturen van leveranciers te ontvangen, kwam in 2018 maar moeizaam op gang. Verwacht wordt dat het voor een aantal overheden in 2019 nog een aardige race wordt om de deadline te halen. Een aantal organisaties zien in de invoering van e-facturatie een kans om efficiencyslagen te maken. Dit door in samenwerking tussen financiën en inkoop leveranciers aan te sluiten (onboarden) om e-facturen te zenden aangezien deze facturen de administratieve lasten daadwerkelijk verlagen.

Twee inkoophoogleraren zwaaien af:
In mei neemt Jan Telgen, die de inkoopleerstoel ‘besliskunde en inkoopmanagement’ bekleedt, afscheid waarna in november Arjan van Weele afzwaait. Arjan van Weele was de eerste hoogleraar inkoop en de eerste door NEVI ondersteunde hoogleraar.

Samenwerking aan 1 proces:
Het aantal projecten binnen de overheid, waarbij inkoopafdelingen in samenwerking met andere stafafdelingen (financiën, facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, ict) en de lijn (bestellers, inkopers, contractmanagers) 1 proces optimaliseren en automatiseren, neemt toe. We zien ook een toename in tenders waarbij een applicatie wordt gezocht die niet uitsluitend financiële processen ondersteunt. Steeds meer zien we dat geautomatiseerde ondersteuning van inkoopprocessen (waaronder het bestel- en betaalproces en contractmanagement processen) ook onderdeel uitmaakt van een aanbesteding. In het marktaanbod zien we dit terug in de overnames van inkoopsoftware leveranciers door leveranciers van financiële en erp applicaties;

Ontwikkeling inkoopvaardigheden:
De noodzaak tot de ontwikkeling van inkoopvaardigheden stond in 2018 nadrukkelijk op de agenda. Zo werden de uitkomsten van een Europese onderzoek naar inkoopcompetenties, waarin ook de Universiteit Twente participeerde, bekend. Met name de soft skills en de ontwikkeling van digitale vaardigheden kwamen hierin nadrukkelijk naar voren. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de inkoper en het inkooponderwijs.

Actieplan Beter Aanbesteden:
Het traject Beter Aanbesteden heeft in februari 2018 geleid tot de actieagenda Beter Aanbesteden met daarin 23 actiepunten verdeeld over 12 thema’s. Kort daarop vertrekt aanjager Matthijs Huizing medio juni 2018, hij wordt opgevolgd door oud-wethouder van Den Haag Karsten. Hij wil in 2019 de focus leggen op de dialoog met het bedrijfsleven.

Veel inkoopvacatures:
Genoeg inkoopwerk in 2018, zijn er een groot aantal vacatures voor inkoper en contractmanagement.

MVI op de agenda:
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) stond in 2018 nadrukkelijk op de politieke agenda. Zo zijn er extra middelen en tools voor MVI door PIANOO beschikbaar gesteld om MVI trajecten te begeleiden en er zijn leernetwerken MVI opgezet. In onze kennisbank leest u meer over MVI.

Vooruitblik 2019

Tot slot twee belangrijke tips voor 2019 voor inkoop:

  1. Probeer nieuwe dingen uit in een kleine setting: doe een lean traject, doe een pilot met een block chain traject of probeer een innovatieve aanbestedingsmethodiek uit en evalueer;
  2. Doe niet alleen iets omdat de wetgeving het voorschrijft, maar vraag je met je collegae daarnaast af wat je ermee wilt. Wil je alleen technisch een e-factuur ontvangen (dit is wettelijk verplicht), of wil je over 2 jaar 50% van al je leveranciers een e-factuur ontvangen of wil je over 5 jaar het aanvraag-, bestel en betaalproces automatiseren?

Veel inkoopplezier!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.