Tips voor de inkoper

Blog Anke Stellingwerff Beintema, Advocaat en Partner Maasdam Broers Fischer advocaten

Het is mijn ervaring dat er zelden potentiële inschrijvers zijn die ‘vragen stellen om het vragen stellen’, of ‘vragen stellen om uitstel van de inschrijfdatum te bereiken’. Helaas kom ik wel met enige regelmaat inkopers tegen die (i) zonder een nadere toelichting nagenoeg alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, (ii) een onduidelijk antwoord geven op de vraag, of, en wellicht nog erger (iii) de vraag überhaupt niet beantwoorden.

Om goede – concurrerende – aanbiedingen te krijgen is mijn tip voor de inkoper dan ook de volgende:

(a) Lees de vraag goed, (b) verdiep je in (het waarom van) de vraag en (c) bedenk op welke wijze de vragensteller tegemoet zou kunnen worden gekomen op een wijze die recht doet aan de belangen van alle partijen (inschrijvers én aanbesteder).  En (d) beantwoord de vraag vervolgens op een dusdanige wijze dat deze voor een ieder maar op één manier uit te leggen is (en niet in strijd is met een eerder gegeven, of later te geven, antwoord op een vraag).

Ook al zit je in de 10-dagen termijn voor aanbesteding. Dat de datum van inschrijving niet in alle gevallen wordt opgeschort zal je heus niet worden tegengeworpen. Disproportionele en onduidelijke voorwaarden wél, en kan zelfs leiden tot heraanbesteding.

Tags:
, ,
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.